Solutions More >
Author -互联网 Wednesday, February 26, 2020
齐纳二极管(Zener diode),又叫稳压二极管,利用PN结反向击穿状态,其电流可在很大范围内变化而电压基本不变,因此,常用来制成起稳压作用的二极管。很多初学者常常不能从根本上很好地理解其工作过程,因此,在应用上带来困惑。
Author -互联网 Wednesday, February 26, 2020
LLC转换器凭借简单、高效的优点而成为广泛用于PC、服务器和电视电源的拓扑结构。其谐振操作可实现全负载范围的软开关,从而成为高频和高功率密度设计的理想选择。此外,LLC转换器采用电容滤波器,无需输出滤波电感。有了电容滤波器,LLC转换器还可以使用额定电压较低的整流器,从而降低系统成本。此外,次级侧整流器可实现零电流转换,大大减少了反向恢复损耗。利用LLC拓扑结构的各项优势,可进一步提高效率,降低输出整流器的损耗。
最新交易
 • 29 ** com C194208375 ¥ 3.01 待审核
 • 25 ** com C195771760 ¥ 720.00 待收货确认
 • wu ** com C193240872 ¥ 758.60 待发货
 • 18 ** 855 C190144782 ¥ 48.00 待收货确认
 • wa ** com C196702755 ¥ 2668.00 待支付
 • 13 ** 209 C197011821 ¥ 916.51 待审核
 • 13 ** 209 C194681070 ¥ 1420.00 待支付
 • 15 ** 935 C192401583 ¥ 45.32 待支付
 • 18 ** 028 C190827141 ¥ 146.20 待收货确认
 • 15 ** 053 C196015237 ¥ 300.00 待收货确认
 • 13 ** 387 C196652357 ¥ 24.00 待收货确认
 • 10 ** com C196683074 ¥ 205.76 待审核
 • 18 ** 619 C190312724 ¥ 675.00 待收货确认
 • 13 ** 196 C190241833 ¥ 533.00 订单完成
 • 18 ** 757 C197855100 ¥ 0.09 待收货确认
 • 15 ** 771 C197306574 ¥ 106.89 订单完成
 • ml ** com C192227868 ¥ 15.00 待收货确认
 • ml ** com C190255413 ¥ 40.00 待收货确认
 • 18 ** 186 C197188388 ¥ 607.98 待收货确认
 • 25 ** com C192283441 ¥ 1200.00 待收货确认
 • 18 ** 522 C196738301 ¥ 471.57 待支付
 • 13 ** 315 C197532187 ¥ 67.50 待发货
 • 13 ** 617 C197276081 ¥ 1353.00 待收货确认
 • 13 ** 617 C192516674 ¥ 45.88 待收货确认
 • 15 ** 026 C191070528 ¥ 35.17 待支付
 • 15 ** 071 C198000234 ¥ 164.43 待审核
 • 13 ** 279 C195105351 ¥ 75.00 待发货
 • 13 ** 617 C194211382 ¥ 753.00 待收货确认
 • 18 ** 831 C198468305 ¥ 54.52 待发货
 • 13 ** 672 C194652185 ¥ 56.12 待发货
 • 30 ** com C196341821 ¥ 250.00 待收货确认
 • 13 ** 617 C195822732 ¥ 2274.08 待收货确认
 • 13 ** 200 C190264337 ¥ 3000.00 待发货
 • 18 ** 448 C190757161 ¥ 130.94 待收货确认
 • 13 ** 865 C190562286 ¥ 705.00 待收货确认
 • 13 ** 865 C193867517 ¥ 550.00 待收货确认
 • 13 ** 627 C197434352 ¥ 450.00 待收货确认
 • 13 ** 617 C195231805 ¥ 967.40 待收货确认
 • hu ** com C190728268 ¥ 1399.20 待收货确认
 • 28 ** com C198026084 ¥ 1434.05 待支付