Solutions More >
Author -互联网 Tuesday, July 14, 2020
频率在 2000 赫兹以上,不触及人类听觉的机械振动波。超声波作为一种非接触式检测方法,与其他技术方法相比,在恶劣环境中具有较强的适应力,不受光和颜色的影响,相比其他技术具有结构简单,成本低的优点,更适合近距离测距。
Author -互联网 Tuesday, July 14, 2020
电力电容器是一种静止的无功补偿设备。它的主要作用是向电力系统提供无功功率,提高功率因数。采用就地无功补偿,可以减少输电线路输送电流,起到减少线路能量损耗和压降,改善电能质量和提高设备利用率的重要作用。
最新交易
 • 29 ** com C194208375 ¥ 3.01 待审核
 • 25 ** com C195771760 ¥ 720.00 待收货确认
 • wu ** com C193240872 ¥ 758.60 待发货
 • 18 ** 855 C190144782 ¥ 48.00 待收货确认
 • wa ** com C196702755 ¥ 2668.00 待支付
 • 13 ** 209 C197011821 ¥ 916.51 待审核
 • 13 ** 209 C194681070 ¥ 1420.00 待支付
 • 15 ** 935 C192401583 ¥ 45.32 待支付
 • 18 ** 028 C190827141 ¥ 146.20 待收货确认
 • 15 ** 053 C196015237 ¥ 300.00 待收货确认
 • 13 ** 387 C196652357 ¥ 24.00 待收货确认
 • 10 ** com C196683074 ¥ 205.76 待审核
 • 18 ** 619 C190312724 ¥ 675.00 待收货确认
 • 13 ** 196 C190241833 ¥ 533.00 订单完成
 • 18 ** 757 C197855100 ¥ 0.09 待收货确认
 • 15 ** 771 C197306574 ¥ 106.89 订单完成
 • ml ** com C192227868 ¥ 15.00 待收货确认
 • ml ** com C190255413 ¥ 40.00 待收货确认
 • 18 ** 186 C197188388 ¥ 607.98 待收货确认
 • 25 ** com C192283441 ¥ 1200.00 待收货确认
 • 18 ** 522 C196738301 ¥ 471.57 待支付
 • 13 ** 315 C197532187 ¥ 67.50 待发货
 • 13 ** 617 C197276081 ¥ 1353.00 待收货确认
 • 13 ** 617 C192516674 ¥ 45.88 待收货确认
 • 15 ** 026 C191070528 ¥ 35.17 待支付
 • 15 ** 071 C198000234 ¥ 164.43 待审核
 • 13 ** 279 C195105351 ¥ 75.00 待发货
 • 13 ** 617 C194211382 ¥ 753.00 待收货确认
 • 18 ** 831 C198468305 ¥ 54.52 待发货
 • 13 ** 672 C194652185 ¥ 56.12 待发货
 • 30 ** com C196341821 ¥ 250.00 待收货确认
 • 13 ** 617 C195822732 ¥ 2274.08 待收货确认
 • 13 ** 200 C190264337 ¥ 3000.00 待发货
 • 18 ** 448 C190757161 ¥ 130.94 待收货确认
 • 13 ** 865 C190562286 ¥ 705.00 待收货确认
 • 13 ** 865 C193867517 ¥ 550.00 待收货确认
 • 13 ** 627 C197434352 ¥ 450.00 待收货确认
 • 13 ** 617 C195231805 ¥ 967.40 待收货确认
 • hu ** com C190728268 ¥ 1399.20 待收货确认
 • 28 ** com C198026084 ¥ 1434.05 待支付